Đạt Đàm gia sư kỹ năng sống

Đạt Đàm

Bạn Đạt Đàm – gia sư kỹ năng sống, ứng xử. Hiện nay nhiều trẻ em gặp các vấn đề về tâm lý như tự kỷ, tăng động, hay buồn bực, cáu gắt. Tất cả đều có nguyên nhân sâu xa bên trong. Nếu cha mẹ không thể xử lý được các trường hợp này, việc có một chuyên gia tư vấn gia sư kèm tại nhà sẽ giúp các em nhỏ tái hòa nhập cộng đồng.

Trả lời